1procent

Celem akcji jest pozyskanie 1% środków finansowych dla naszej szkoły przekazywanych przez osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu ze wskazaniem na Miejski Zespół Szkół w Porębie.
Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wspomożenia naszych starań na rzecz polepszenia warunków nauki uczniów naszej szkoły. Prosimy o przekazanie naszej prośby Państwa Bliskim, Znajomym oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły :))

PRZEKAŻMY 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ!

123. Numer KRS 0000270261

125. Cel szczegółowy 1% – MZS w Porębie 521