Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Drugiego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym.

Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Jednocześnie szkoła rozpoczęła nową kartę w swojej historii – powitaliśmy nową dyrekcję: panią dyrektor mgr Agnieszkę Andrzejewską oraz panią wicedyrektor mgr Jolantę Pucek.

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pani dyrektor. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Podczas uroczystości w progach naszej szkoły gościli przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem Miasta Ryszardem Spyrą na czele, który także przywitał wszystkich obecnych życząc twórczego i owocnego roku szkolnego.

Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów i zapału do pracy.