Aktywna Tablica

Nasza szkoła przystąpiła do  Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „ Aktywna tablica”

Materiał filmowy z konferencji „Pro-Futuro”

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego klasa 7 – autor Katarzyna Gajek

Scenariusz lekcji historii klasa 5 – autor Agnieszka Ślusarczyk

Scenariusz lekcji z języka polskiego klasa 4 – autor Jadwiga Karcz

Ćwiczenia interaktywne (minstructor.pl) – klasa 1. Zagadki. – autor: Lidia Kot

Ćwiczenia interaktywne (minstructor.pl) – klasa 1.. Utrwalenie liter. – autor Lidia Kot

Aplikacje stworzone w aplikacji LearningApps.org- klasa1 – autor Lidia Kot