Poznajemy zabytki Poręby

W 25 września 2019r. uczniowie klasy 4 a wraz z opiekunami wzięli udział w „żywej” lekcji historii na terenie zabytkowej wieży wyciągowej w Porębie. Gospodarz tego zabytku Pan Zdzisław Kluźniak oprowadził dzieci po budynku wieży, pokazał zabytki dawnej Poręby, piec hutniczy, wiele dawnych przedmiotów życia codziennego, zdjęcia i mapy miasta, maszyn zakładowych fabryki FUM. Opowiedział o wielu ciekawych faktach i ludziach z przeszłości naszego miasta. Uczniowie mieli również Czytaj dalej…

Komunikat dyrektora

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 odbędą się dla uczniów potrzebujących opieki zajęcia świetlicowe, w czasie których uczniowie mogą skorzystać z obiadu. Informacje dotyczące kolejnych dni będą przekazywane na bieżąco. Liczymy na Państwa zrozumienie Iwona Muskalska

Komunikat dyrektora

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 odbędą się dla uczniów potrzebujących opieki zajęcia świetlicowe, w czasie których uczniowie mogą skorzystać z obiadu. Informacje dotyczące kolejnych dni będą przekazywane na bieżąco. Liczymy na Państwa zrozumienie Iwona Muskalska

Komunikat dyrekcji w sprawie organizacji zajęć w dniu 8 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym, zgodnie z informacje przekazaną mi przez Komitet Strajkowy, rozpoczął się strajk pracowników oświaty, w którym biorą udział nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie. Dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić im opieki, będą mogły skorzystać z opieki w Szkole w miarę dostępnych możliwości kadrowych. W dniu 08.04.2019 r (poniedziałek) opiekę nad grupą dzieci w  sprawuje Dyrektor Szkoły i katecheci .

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie dla rodziców.

Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Liczba dzieci w klasach I-III wynosi nie więcej niż 25.Wynika z tego, że  1 nauczyciel może zapewnić opiekę maksymalnie 25 dzieciom. W dniu 08.04.2019 pracownikiem dydaktycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie, który nie bierze udziału w strajku będzie dyrektor, jako kierownik zakładu pracy (Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)oraz katecheta. Pozostali pracownicy Czytaj dalej…