Film klasy 3b

Ponieważ nasza szkoła przystąpiła do projektu eTwinning, uczniowie klasy 3b nagrali film promujący szkołę. Zapraszamy do obejrzenia efektu pracy ? Film jest nagrany w języku angielskim, ponieważ chcemy się w nim przedstawić naszym szkołom partnerskim w Grecji, we Włoszech, na Litwie, w Turcji i Słowenii. Koordynatorami prac przy powstawaniu filmu były: Lidia Kot i Barbara Kułach.