Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie dla rodziców.

Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Liczba dzieci w klasach I-III wynosi nie więcej niż 25.Wynika z tego, że  1 nauczyciel może zapewnić opiekę maksymalnie 25 dzieciom.

W dniu 08.04.2019 pracownikiem dydaktycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie, który nie bierze udziału w strajku będzie dyrektor, jako kierownik zakładu pracy (Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)oraz katecheta. Pozostali pracownicy podejmą decyzję w dniu zapowiadanego strajku. Referendum potwierdza udział nauczycieli, ale ostatecznie wyrażą wolę 08.04.2019 r.

Rodzice, zostaną poinformowani około godz. 7.50 – 8.15 w dniu 08.04.2019r. – poprzez tablicę informacyjną, stronę internetową oraz Fanpage czy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie przystąpili do strajku oraz o warunkach i możliwościach zapewnienia opieki dzieciom.