Nauczyciele i pracownicy szkoły

Muskalska Iwona – dyrektor szkoły
 Janeczek-Sęk Katarzyna  – wicedyrektor szkoły
Bergier Jadwiga – historia
Berżowska Joanna – bibliotekarz
Bujko Katarzyna – język angielski
Ciepak Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
Ćwiertnia Agata – edukacja wczesnoszkolna
Drabek Grażyna – wychowawca świetlicy
Drabek Przemysław – wychowanie fizyczne, technika
Gajek Katarzyna – język niemiecki, plastyka
Grabowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna
Karcz Jadwiga – język polski
Kiliańska Dorota –matematyka, zajęcia komputerowe
Kołton Katarzyna – muzyka, wychowanie fizyczne
Kot Lidia – edukacja wczesnoszkolna
Kubicz Beata – matematyka, zajęcia komputerowe
Kułach Barbara – język angielski
Kuśmierska Ilona – katecheta
Kuśmierski Marek – katecheta
Mazur Krystyna – matematyka
Mikoda Klaudia – wychowawca świetlicy
Mysur Magdalena – język polski
Pompka Arkadiusz – wychowanie fizyczne
Perończyk Justyna – pedagog
Przystalska Halina – edukacja wczesnoszkolna
Rok Ewa – surdologopeda, logopeda
Romanek Ewa – edukacja wczesnoszkolna
Setman Jadwiga – geografia
Stańczyk- Ziębińska Ewa – biologia, przyroda
Stolarczyk Angelina – język niemiecki
Surowiec Karina – chemia
Ślusarczyk-Rok Agnieszka – historia
Urbańczyk Urszula – język polski
Wilczyńska Marta – język angielski
Wilczyński Sebastian – wychowanie fizyczne
Wojdyła Arkadiusz – fizyka, matematyka
Woźniak-Drosik Anna – technika
Żakowska Agnieszka – bibliotekarz