Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

Agnieszka Andrzejewska – dyrektor szkoły
Jolanta Pucek  – wicedyrektor szkoły
Bergier Jadwiga – historia
Berżowska Joanna – edukacja wczesnoszkolna
Bujko Katarzyna – język angielski
Ciepak Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
Ćwiertnia Agata – edukacja wczesnoszkolna
Drabek Grażyna – wychowawca świetlicy
Drabek Przemysław – technika, zajęcia komputerowe
Gajek Katarzyna – język niemiecki, plastyka
Grabowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna
Janeczek-Sęk Katarzna – wychowawca świetlicy
Karcz Jadwiga – język polski
Kiliańska Dorota –matematyka, zajęcia komputerowe
Kołton Katarzyna – muzyka, wychowanie fizyczne, surdopedagog
Kot Lidia – edukacja wczesnoszkolna
Kubicz Beata – matematyka, zajęcia komputerowe
Kułach Barbara – język angielski
Kuśmierska Ilona – katecheta
Kuśmierski Marek – katecheta
Mazur Krystyna – matematyka, edukacja wczesnoszkolna
Mikoda Klaudia – wychowawca świetlicy
Mysur Magdalena – język polski, logopeda
Perończyk Justyna – pedagog
Pompka Arkadiusz – wychowanie fizyczne
Pniakowska Sylwia – chemia
Przystalska Halina – edukacja wczesnoszkolna
Romanek Ewa – edukacja wczesnoszkolna
Setman Jadwiga – geografia
Stańczyk- Ziębińska Ewa – biologia, przyroda
Stolarczyk Angelina –wychowawca świetlicy
Surowiec Karina – edukacja dla bezpieczeństwa
Ślusarczyk-Rok Agnieszka – historia
Urbańczyk Urszula – język polski
Wilczyńska Marta – język angielski
Wilczyński Sebastian – wychowanie fizyczne
Wojdyła Arkadiusz – fizyka, matematyka
Żakowska Agnieszka – bibliotekarz