Nauczyciele i pracownicy szkoły

1. Muskalska Iwona – dyrektor szkoły, nauczyciel w-f
2. Pompka Arkadiusz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel w-f
3. Agata Ćwiertnia – Edukacja wczesnoszkolna
4 Setman Jadwiga – geografia, wos
5. Surowiec Karina – chemia
6. Drabek Grażyna- wychowawca świetlicy
7. Kuśmierski Marek – katecheta
8. Kuśmierska Ilona – katecheta
9. Ślusarczyk-Rok Agnieszka – historia, wos
10 Wilczyńska Marta – język angielski
11 Wojdyła Arkadiusz – fizyka, matematyka
12 Żakowska Agnieszka – bibliotekarz
13 Perończyk Justyna – pedagog
14 Wilczyński Sebastian – nauczyciel w-f
15 Kołton Katarzyna – nauczyciel w-f, muzyki
16 Karcz Jadwiga – język polski
17 Mikoda Klaudia – wychowawca świetlicy
18 Mysur Magdalena – język polski
19 Kiliańska Dorota -matematyka
20. Drabek Przemysław- nauczyciel w-f
21 Bergier Jadwiga -historia, etyka
22 Berżowska Joanna – edukacja wczesnoszkolna
23 Grabowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna
24 Kot Lidia – edukacja wczesnoszkolna
25 Kułach Barbara- język angielski
26 Mazur Krystyna – matematyka
27 Kubicz Beata- matematyka
28 Przystalska Halina – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
29 Urbańczyk Urszula- język polski
30 Romanek Ewa – edukacja wczesnoszkolna
31 Ciepak Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
32 Bujko Katarzyna- język angielski
33 Janeczek-Sęk Katarzyna – – wychowawca świetlicy, rewalidacja
34 Gajek Katarzyna -plastyka, język niemiecki
35 Stańczyk- Ziębińska Ewa – biologia, przyroda
36 Stolarczyk Angelina – język niemiecki
37 Anna Woźniak- Drosik – technika
38 Urszula Ogórek  – edukacja dla bezpieczeństwa
39 Ewa Rok – surdologopeda
40 Ilona Witkowska – przyroda