Ogólnopolski Konkurs z j. niemieckiego Weltsprachen Jugend rozstrzygnięty!

W konkursie wzięło udział 8 uczniów z II klas gimnazjum, którzy mieli za zadanie poprawnie udzielić odpowiedzi na 20 pytań testu. Najlepszy wynik uzyskał Michał Michalczyk z klasy IIA  – 14 pkt. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki do nauki  j. niemieckiego.