Komunikat dyrektora

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 odbędą się dla uczniów potrzebujących opieki zajęcia świetlicowe, w czasie których uczniowie mogą skorzystać z obiadu. Informacje dotyczące kolejnych dni będą przekazywane na bieżąco. Liczymy na Państwa zrozumienie Iwona Muskalska

Komunikat dyrekcji w sprawie organizacji zajęć w dniu 8 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym, zgodnie z informacje przekazaną mi przez Komitet Strajkowy, rozpoczął się strajk pracowników oświaty, w którym biorą udział nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie. Dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić im opieki, będą mogły skorzystać z opieki w Szkole w miarę dostępnych możliwości kadrowych. W dniu 08.04.2019 r (poniedziałek) opiekę nad grupą dzieci w  sprawuje Dyrektor Szkoły i katecheci .

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie dla rodziców.

Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Liczba dzieci w klasach I-III wynosi nie więcej niż 25.Wynika z tego, że  1 nauczyciel może zapewnić opiekę maksymalnie 25 dzieciom. W dniu 08.04.2019 pracownikiem dydaktycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie, który nie bierze udziału w strajku będzie dyrektor, jako kierownik zakładu pracy (Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)oraz katecheta. Pozostali pracownicy Czytaj dalej…

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) Czytaj dalej…

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY ODNOŚNIE STRAJKU W OŚWIACIE

Szanowni Rodzice, Zgodnie z informacją związków zawodowych ZNP, od dnia 08.04.2019 r. planowany jest ogólnopolski strajk pracowników oświaty, który będzie trwał do odwołania. Referendum strajkowe potwierdza udział wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) naszej placówki w strajku. Dyrektor szkoły będzie mógł zapewnić bezpieczne higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz zajęcia opiekuńcze pod warunkiem, że  pracownicy dydaktyczni przyjadą do pracy i nie będą strajkować lub gdy związki zawodowe nie podejmą decyzji o strajku. Czytaj dalej…

Sukces Antka Kota

Antoni Kot uczeń klasy 8a został finalistą Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Gratulujemy. Antek twierdzi, że językiem angielskim interesuje się niemal od zawsze. Jak mówi umiejętności te są bardzo przydatne w rozwoju innych zainteresowań. W jego przypadku jest to informatyka.

I miejsce naszych uczniów w XVII Powiatowym Konkursie Mitologicznym

XVII Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych miał miejsce 19 marca br. w Żelisławicach . W kategorii klas VII – VIII wystartowało osiem dwuosobowych drużyn, których zadaniem było rozwiązanie zadań związanych z mitologią grecką . Uczniowie naszej szkoły Amelia Skop i Jakub Marczyk pokonali wszystkie drużyny i zajęli I miejsce. Gratulujemy!

Dzień otwarty

W czwartek, 7  marca w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Dzień Otwarty. Rodzice ze swoimi pociechami mieli wyjątkową okazję, aby odwiedzić placówkę, obejrzeć sale dydaktyczne oraz porozmawiać z kadrą pedagogiczną. Dla przybyłych gości organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Zdjęcia