Podsumowanie akcji Face to Face with the World

9 lutego 2019r., w hali sportowej naszej szkoły odbył się charytatywny turniej piłki nożnej młodzików. Celem turnieju było wsparcie zaprzyjaźnionej szkoły w Kenii, z którą nasza szkolą współpracuje w ramach projektu Face to Face with the World. W turnieju wzięło udział 7 drużyn.
Zwycięzcą turnieju została drużyna LKS Czaniec.
Atrakcjami towarzyszącymi turniejowi były występy zespołu tanecznego Dance Revolution pod opieką pani Agaty Muchy, kawiarenka, malowanie twarzy oraz ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem loteria fantowa.
Udało nam się pozyskać kwotę 1679,26 zł, która w całości zostanie przekazana szkole w Kenii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym udało się zorganizować i przeprowadzić tę akcję. Dziękujemy młodym piłkarzom oraz ich rodzicom i trenerom za ich obecność, wsparcie finansowe. Dziękujemy uczniom SP nr 1 za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu akcji. Rodzicom piłkarzy, rodzicom naszych uczniów i nauczycielom za przygotowanie wypieków do kawiarenki. Dyrekcji i nauczycielom SP1 za wsparcie, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji. Dyrekcji MOK w Porębie za wsparcie i współpracę. Podziękowania dla sponsorów: Cukiernia Torty Ptyś, Cukiernia u Bartusia, Bendek Docieplenia i Zarząd MKS Poręba. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Ryszardowi Spyrze za objęcie naszej akcji honorowym patronatem, udział i wsparcie naszej akcji.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Szczerby oraz pani Katarzyny Janeczek-Sęk, którzy bardzo mocno zaangażowali się w logistyczną, ale także i praktyczną stronę organizacji tego przedsięwzięcia.
W tym miejscu pragniemy przekazać wyrazy wdzięczności od nauczyciela naszej zaprzyjaźnionej placówki- Francisa.
Za okazane wsparcie oraz zaangażowanie w realizację akcji wszystkim wolontariuszom i wszystkim osobom zaangażowanym w akcję w imieniu swoim i swoich uczniów Francis serdecznie dziękuje!🙂

Podziękowanie od od nauczyciela naszej zaprzyjaźnionej placówki- Francisa.