Podsumowanie projektu UNICEF Wszystkie Kolory Świata

 

1 lutego 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie odbył się finał akcji charytatywnej na rzecz UNICEF „Dzień Wszystkich Kolorów Świata”.
W szczególnych okolicznościach odbyły się występy artystyczne dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie oraz występ „Muzoskrzatów”. Kulminacyjnym punktem akcji była licytacja laleczek. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu przybyłych na koncert gości, zebrano 4090 złotych. Całkowity dochód został przeznaczony na UNICEF.
Dziękujemy Panu Ryszardowi Spyrze Burmistrzowi Miasta Poręba za objęcie akcji honorowym patronatem, władzom miasta oraz wszystkim przybyłym gościom, Pani Karolinie Ostrowskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury za współpracę.
Dziękujemy wszystkim młodym artystom oraz ich opiekunom. Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ratowania życia dzieciom w najuboższych krajach świata serdecznie dziękujemy.

Unicef