Prawo szkolne

Uwaga: Opłaty za kartę rowerową i duplikat legitymacji uiszcza się w sekretariacie szkoły!