Rada Rodziców

Konto do wpłat na Radę Rodziców: 61 8437 0002 0131 0910 4723 0001
Właściciel konta:Agata Niźnik Przewodnicząca Rady Rodziców w MZS w Porębie

Rada Rodziców

Przewodnicząca- Agata Niźnik
Zastępca- Adam Wodziński
Sekretarz- Katarzyna Kot