Rada Rodziców

Konto do wpłat na Radę Rodziców: 61 8437 0002 0131 0910 4723 0001
Właściciel konta:Agata Niźnik Przewodnicząca Rady Rodziców w MZS w Porębie

Skład Rady Rodziców

  1. Przewodnicząca- Agata Niźnik
  2. Z-ca- Adam Wodziński
  3. Sekretarz- Katarzyna Kot