Rekrutacja

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie informuje, że trwa REKRUTACJA dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2017/2018.

Składanie wypełnionych zgłoszeń i wniosków przez rodziców (opiekunów prawnych) do klas I w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00- 15.00

Karta zgłoszenia.