RODO

W związku  z obowiązkiem informacyjnym administratora  danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prosimy z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.


INFORMACJE ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uczniowie i rodzice:

 

Rekrutacja – pracownicy

Kontrahenci – najemcy

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Oświadczenia.

Obowiązek informacyjny.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię nazwisko – Arkadiusz Pompka
Adres siedziby IOD –Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie ul.Wojska Polskiego 4
e – mail – iodo@mzsporeba.info   tel.: 326771101