Sukces 8 Drużyny Harcerskiej

W dniu 21.03.2018r. nasi harcerze uczestniczyli w XXIV Festiwalu „Marcowe spotkania z piosenką”. Jest to festiwal, na którym spotykają się drużyny harcerskie i gromady zuchowe z Hufca Ziemi Zawierciańskiej w MOK-u w Zawierciu. W tym roku uczestniczyło 7 drużyn i 4 gromady. Harcerze wyśpiewali III miejsce piosenkami „Harcerz z harcerką” i „Odpowie ci wiatr”. Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy werdykt.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj pwd.Agnieszka Ślusarczyk-Rok