Świetlica

Świetlica szkolna zaprasza codziennie

od 7.00 do 17.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

7.00 – 9.00  Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
Czytanie czasopism lub lektur własnych. Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej (dla chętnych). Czytanie literatury dziecięcej. Gry stolikowe. Zabawy swobodne. Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci.
Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub
zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.
9.00 – 9.30  II śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu.
9.30 – 11.00 Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym
planem pracy:
Zajęcia plastyczno- techniczne przygotowujące dzieci m.in. do różnych konkursów
plastycznych, technicznych, teatralnych.Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy itp.
Zabawy integracyjne/  kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków.Różne formy pracy z tekstem kształcące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp. Zajęcia okolicznościowe i przygotowywanie programów artystycznych, inscenizacji, zabaw okolicznościowych. Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek na tablicy multimedialnej.
11.00 – 12.30  Porządkowanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk.
Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci. Czytanie bajek terapeutycznych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej.
12.30 – 17.00 Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

Oglądanie filmów i bajek na tablicy multimedialnej, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp.

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne.

Zabawy wg zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

12.00 – 17.00 Oferta zajęć dodatkowych świetlicy