Świetlica stara

Rok szkolny 2018/2019

Wyniki „Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficzne Ilustracje”

W ramach zajęć świetlicowych odbył się konkurs plastyczny „ Ortograficzne ilustracje”.
Zadaniem uczniów było przedstawienie w ciekawy i estetyczny sposób ilustracji, której nazwa posiada trudność ortograficzną: h, ch, ó, u, ż, rz.

Celem konkursu było :
kształtowanie wyobraźni plastycznej; popularyzowanie wiedzy ortograficznej; rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykonali piękne i bardzo oryginalne prace. Były to :wyklejanki, prace z wykorzystaniem plasteliny, bibuły, ruchomych oczek.

Jury po długich i burzliwych naradach wyłoniło następujących zwycięzców :
I miejsce ( etap szkolny ) – Oliwia Szleter kl II a
I miejsce ( etap szkolny ) – Lena Skop kl II a
I miejsce ( etap szkolny ) – Nina Wasser kl III a
I miejsce ( etap szkolny ) – Sebastian Bartela kl III a
II miejsce ( etap szkolny ) – Iga Alaśkiewicz kl III a

Gratulujemy zwycięzcom.

Świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym: „Barwy jesieni w Porębie”. Do konkursu kwalifikują się zarówno zdjęcia, jak i prace plastyczne wykonane dowolną techniką, przedstawiające jesienne widoki naszego miasta. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i Gim. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz wykorzystane do stworzenia ekspozycji w szkole oraz zamieszczone na naszej stronie internetowej.


Świetlica szkolna przystąpiła do programu „Śniadanie daje moc”.

Ideą programu jest przekazywanie najmłodszym cennych informacji, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, podkreślających ważną rolę zdrowego żywienia w codziennym życiu. Podsumowanie programu nastąpi 8 listopada i będzie polegało na przeprowadzeniu konkursu na najzdrowsze śniadanie.

 

 

 

 


„ Odkrywać, to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał”. Albert Szend Gyorg

W okresie od października do czerwca 2019 r. zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie przeprowadzenie zajęć koła naukowego „Mali badacze – wielcy odkrywcy”, pod kierunkiem mgr Grażyny Drabek.

Głównymi celami zajęć koła naukowego skierowanego do uczniów z klas I – III jest : – rozbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi oraz lepsze ich zrozumienie; – wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy; – zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej; – samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków; – nabywanie doświadczenia i wykorzystywanie nabytej wiedzy w szkole; – rozwijanie wytrwałości, koncentracji uwagi i spostrzegawczości. 16 października odbyło się pierwsze spotkanie koła na którym dzieci samodzielnie przeprowadzały eksperymenty i wyciągały wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Były to między innymi następujące doświadczenia: Tęcza na talerzu; Balon, który nie pęka; Dmuchamy balon za pomocą sody i octu; Magiczny palec; Skład powietrza.

Mali badacze – wielcy odkrywcy w SP 1 w Porębie

Poza pomocą w nauce i odrabianiu zadań domowych świetlica szkolna oferuje swoim wychowankom wiele różnorodnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego. We wczesnojesiennym i wiosennym okresie nasi wychowankowie spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu korzystając z powstałego w ubiegłym roku szkolnym placu zabaw oraz nowoczesnego, bezpiecznego boiska sportowego. Aby uatrakcyjnić naszym podopiecznym czas spędzany na świetlicy staramy się przygotowywać dla nich różnorodne zajęcia, między innymi: plastyczne, czytelnicze, komputerowe, językowe, matematyczne. Miejsce, w którym nasi wychowankowie spędzają czas przed lekcjami i po lekcjach zostało w ubiegłym roku szkolnym wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Nasi uczniowie mają do dyspozycji mnóstwo gier, zabawek, materiałów piśmienniczych, oraz tablicę interaktywną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.       Część 2 zdjęć

28 września 2018 będziemy w naszej szkole obchodzić Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Od dwóch tygodni w świetlicy szkolnej i na pozostałych zajęciach staramy się przeprowadzać ćwiczenia, gry i zabawy, których celem jest utrwalanie tej podstawowej matematycznej umiejętności. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, poświęconej temu wydarzeniu.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – zdjęcia


Rok szkolny 2017/2018


 


 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (druk do pobrania).


Już święta za pasem……..
A świetlica szkolna zorganizowała świąteczny kiermasz. Na kiermaszu sprzedawane były własnoręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe: aniołki, stroiki, bombki, gwiazdki, kartki świąteczne. Jak co roku hojnym sponsorem są państwo Agnieszka i Łukasz Zawalscy oraz pani Magadalena Zaporowska, którym bardzo dziękujemy za przekazanie nam świec. W tym roku udało nam się zebrać 680zł za pieniądze te doposażymy świetlicę szkolną.

Zdjęcia: Kiermasz świąteczny 2016.


Wyniki konkursu świątecznego.


24.11.2016r. spotkaliśmy się po raz kolejny na super zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez świetlicę szkolną i Szkolny Klub Wolontariusza. Podczas wieczoru andrzejkowego dzieci mogły skorzystać z salonu wróżb, kawiarenki, spróbować szczęścia w loterii, bajkowo pomalować buzie oraz potańczyć na dyskotece w gronie przyjaciół. Teraz pozostało nam tylko czekać na spełnienie andrzejkowych wróżb.

Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy upiekli ciasto. Jak zawsze możemy na Was liczyć.
W tym roku zebraliśmy 414zł , pieniądze te będą przeznaczone na zakup zabawek i gier edukacyjnych na świetlicę szkolną.

Zdjęcia: Andrzejki 2016.