Sukces DH8 Poręba i wycieczka do Warszawy

„Śladami Szarych Szeregów – bohaterstwo i patriotyzm bez względu na wiek”- nasi harcerze zwiedzali Warszawę. Środki na wycieczkę pozyskali z projektu. Gratulujemy sukcesu 🙂