Wycieczka klas 5a i 5b

Każda wycieczka stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci i młodzieży, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy koleżankami i kolegami w grupie.