Zajęcia projektu edukacyjnego „ Być jak Ignacy”

W styczniu i lutym odbywały się zajęcia poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Podczas czterech zajęć uczniowie poznali ważne wydarzenia z dzieciństwa i młodości wielkiego astronoma. Dowiedzieli się o jego wszechstronnym wykształceniu, które zdobywał w kraju i w Europie. Zdobyli elementarną wiedzę z dziedziny astronomii: poznali podstawowe pojęcia, nazwy i podstawy działania wybranych narzędzi astronomicznych. Pogłębili i utrwalili wiedzę o odkryciach Mikołaja Kopernika, które doszczętnie burzyły dotychczasowy porządek świata i osiągnięcia rzeszy naukowców. Uczniowie na zajęciach obserwowali eksperyment pokazowy „Symulacja Słońca”. Pracowali metodami aktywnymi: grali w gry dydaktyczne, gry słowne, rozwiązywali quizy, uzupełniali mapę myśli, wykonywali zadania praktyczne, przeprowadzali doświadczenia. Chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które były dla nich inspiracją do poszerzania wiedzy. Od 4 marca poznajemy kolejnego naukowca. Zapraszamy!