SzkołaPodstawowa nr 1 im.Wojska Polskiego w Porębie        42 - 480 Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego      dyrekcja@mzsporeba.info

Kącik UNICEF

Aktualności
Nasze sukcesy
Historia szkoły
Nauczyciele
Galeria klas
Samorząd
Dokumenty
Piknik Rodzinny
Poręba i okolice
Po lekcjach
Projekt EFS
Świetlica
Ogłoszenia
Gry
Kontakt
Linki

 


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej


Drużyna Harcerska w Szkole Podstawowej


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum