SzkołaPodstawowa nr 1 im.Wojska Polskiego w Porębie        42 - 480 Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego      sp1@mzsporeba.info

Aktualności
Nasze sukcesy
Historia szkoły
Nauczyciele
Galeria klas
Samorząd
Dokumenty
Piknik Rodzinny
Poręba i okolice
Po lekcjach
Projekt EFS
Świetlica
Ogłoszenia
Gry
Kontakt
Linki

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014

Poniedziałek

Rodzaj zajęć Prowadzący Godziny zajęć
Koło teatralne mgr Berżowska Joanna 840-940
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne SP mgr Grabowska Marzena 1245-1330
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne SP

mgr Janeczek-Sęk Katarzyna

1430-1530

Zajęcia przygotowujące uczniów klas VIa do sprawdzianu

mgr Karcz Jadwiga 1340-1425
Zajęcia  wyrównawcze j. angielski  kl. V mgr Kułach  Barbara 1430-1525
Zajęcia utrwalające przygotowujące uczniów  do sprawdzianu mgr Urbańczyk Urszula 1340-1425
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów klas V

mgr Marta Szczerba

 855-940
Piłka  siatkowa dziewcząt

mgr  Wilczyński Sebastian

1425-1600
SKS dziewcząt mgr Krzysztof Orszański 1330-1420

Wtorek

Rodzaj zajęć Prowadzący Godziny zajęć
Zajęcia plastyczno-techniczne I-III mgr Ćwiertnia Agata 1345-1425
Zajęcia plastyczne mgr Janeczek-Sęk Katarzyna 800-845
Piłka nożna halowa  mgr Kołton Mariusz 1530-17
Zajęcia utrwalające z matematyki przygotowujące uczniów kl6b  do sprawdzianu mgr Mazur Krystyna 800-845
Zajęcia utrwalające z matematyki przygotowujące uczniów kl6a  do sprawdzianu mgr Mazur Krystyna 1340-1425
Koło matematyczne kl. IV-VI mgr Mazur Krystyna 1435-1520
Zajęcia utrwalające przygotowujące uczniów  do sprawdzianu mgr Urbańczyk Urszula 1340-1425
Koło baśniowe dla uczniów klas III SP mgr Marta Szczerba 1230- 1330
Zespół wyrównawczy z matematyki IV mgr Beata Kubicz 1340-1425

Środa

Rodzaj zajęć Prowadzący Godziny zajęć
Zajęcia wyrównawcze klasa VIa mgr Ćwiertnia Agata 1335-1435
Koło PCK (raz w miesiącu) mgr Drabek  Barbara 1435-1520
Matematyka kl IIa mgr Przystalska Halina 1230-1330
Zajecia wyrównawcze kl.IIIb mgr Romanek Ewa 855-940
Gimnastyka korekcyjna mgr Janeczek-Sęk Katarzyna 1330-1415

Koło z j. angielskiego

mgr Bujko Katarzyna 1245-1330
Koło Misyjne- SP mgr Kuśmierska Ilona 1340-1540
Koło PCK (raz w miesiącu) mgr Mazur Krystyna 1435-1520
Zajęcia wyrównawcze j. angielski  kl. VI mgr Kułach  Barbara 1430—1515
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne mgr Wojtyla Joanna 800-900
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne mgr Wojtyla Joanna 940-1040
Chór szkolny mgr  Kołton Katarzyna 1330-1520
Zespół wyrównawczy z matematyki kl. V mgr Kiliańska Dorota 1430-1515

Czwartek

Rodzaj zajęć Prowadzący Godziny zajęć

Koło teatralne dla klasy I

mgr Ciepak Elżbieta 1245-1330
Gry i zabawy ruchowe klasa IIIa  mgr Salouhi Jolanta 800-845
Gimnastyka korekcyjna mgr Grabowska Marzena 1420-1500

Zespół wyrównawczy z j. angielskiego kl. IV-VI

mgr Bujko Katarzyna 1340-1425
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki kl. VI mgr Mazur Krystyna 1340-1425
Zajęcia plastyczne mgr Marta Szczerba 1330-1500
Koło przyrodnicze mgr Olszewska Monika 1430-1520
Koło z j. niemieckiego klasa III b SP mgr Gajek Katarzyna 1245-1330
Koło z j. niemieckiego klasa III a SP mgr Gajek Katarzyna 1340-1425

Piątek

Rodzaj zajęć Prowadzący Godziny zajęć

Koło teatralne

mgr Berżowska Joanna 1230-1330
Zajęcia wyrównawcze kl. I

mgr Ciepak Elżbieta

800-845
Zajęcia wyrównawcze kl. I mgr Drabek  Barbara 1045-1130
Zajęcia sportowe kl. IIIb mgr Romanek Ewa 1145-1230
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IIIa mgr Salouhi Jolanta 800-845
Wolontariat wg. Harmonogramu mgr Janeczek-Sęk Katarzyna 1300-1435
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego mgr Marta Szczerba 1340-1425
Koło filmowe dla uczniów klas I-IV mgr Marta Szczerba 1425-1530
Koło historyczne- drużyna harcerska mgr Bergier Jadwiga 1425-1520

Ponadto w szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką mgr Marzeny Grabowskiej i mgr Katarzyny Janeczek-Sęk - spotkania wg. potrzeb.

Szkoła również oferuje zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu FES