Zapraszamy do udziału w konkursie.

Nasza szkoła zgłosiła się do brania udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Tęcza”.
1. Temat VI Edycji Konkursu to: „Architektura w obiektywie”
2. W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach konkursowych:
„Młodzik” – uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych,
„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu zestawu fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu. Zdjęcia mogą dotyczyć:
budowli sakralnych i świeckich, zamków, mostów, małej architektury czy ruin.
4. Prace konkursowe należy oddać do 10 marca 2019 roku.

Zapraszamy – świetlica szkolna.